• rules

  Regulamin i Warunki gry w Kasynie

  1. WPROWADZENIE

   1. Korzystając i/lub odwiedzając dowolną sekcję na stronie ZigZagSport.com (zwaną dalej „strona internetowa”) lub rejestrując się na stronie internetowej, użytkownik zgadza się na uznanie tego Regulaminu, naszej Polityki Prywatności, Zasad dowolnych gier kasynowych, Warunków marketingowej działalności, Bonusów i Specjalnych Ofert, które są umieszczone na naszej stronie internetowej. Wszystkie podane wyżej reguły i warunki będą zwane dalej „Warunki”. Prosimy o uważne przeczytanie Warunków przed akceptacją. Jeżeli użytkownik nie akceptuje tych Warunków, prosimy nie otwierać konta i nie korzystać ze strony internetowej. Dalsze korzystanie ze strony będzie stanowić zgodę na Warunki. Niniejsze Warunki obowiązują od 1 listopada 2018 roku.
  2. STRONY

   1. ZigZagSport.com jest własnością i jest zarządzana przez JocSolutions Limited, Gibraltar. Address 1st Floor Garrison House 3 Liblary Ramp Gibraltar, Gibraltar GX11 1AA. Numer firmy 112971. Dane kontaktowe: support@ZigZagSport.com Gry hazardowe mogą być nielegalne w jurysdykcji, w której się znajdujesz; jeśli tak, to nie masz uprawnień do użycia karty płatniczej na tej stronie internetowej.
   2. ZigZagSport.com posiada licencję № 8048/JAZ2015-008 wydaną przez JocSystems N.V. od firmy Antillephone N.V., Curaçao. JocSystems N.V. - firma, utworzona i działająca zgodnie z prawem Curaçao i znajduje się w Curaçao, zarejestrowana pod adresem E-Commerce Park, Vredenberg, Curaçao. Firma jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 134835.
    Ta licencja nie ma zastosowania do niektórych terytoriów, które są określone w poniższym akapicie, osoby, zamieszkujące w następujących krajach NIE MAJĄ PRAWA KORZYSTAĆ ze strony kasyno i / lub na stronie internetowej i / lub oprogramowanie, Każda wpłata zostanie anulowana. Lista takich krajów: Holandia, Francja, holenderskie Indie Zachodnie, Izrael, Mołdawia, Wielka Brytania, USA i ich terytorium. Gracz przyjmuje do wiadomości fakt, że nie wolno mu zakładać ani używać konta, jeżeli mieszka w którymkolwiek z wymienionych krajów. Klient jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich podatków w przypadku wygranej. Jeśli wygrane środki podlegają opodatkowaniu według prawnych, podatkowych i innych lokalnych organów, klient musi zgodzić się na dostarczenie niezbędnych informacji o wygranych i/lub stratach do właściwych organów.
  3. ZMIANA ZASAD

   1. ZigZagSport.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, edytowania, dodawania lub aktualizacji jakichkolwiek warunków z rożnych powodów, w tym handlowych, prawnych (w zgodności z obwiązującym prawem i przepisami, oraz wymogami regulacyjnymi) i t.d. Wszystkie zmiany warunków i daty ich wejścia w życie zostaną opublikowane na stronie internetowej. Gracz jest odpowiedzialny za przegląd tych zasad. Prosimy o regularne odwiedzanie Regulaminu i sprawdzanie zmienionych zasad. Firma zastrzega sobie prawo w każdej chwili i bez uprzedzenia wprowadzać jakiekolwiek zmiany dotyczące obsługi strony, w tym oprogramowanie i obsługa klienta, oraz zgodnie z obowiązującym prawem zmieniać wymogi, wykonanie których jest niezbędne do uzyskania dostępu do usług i możliwości korzystania z nich.
   2. Jeśli jakiekolwiek zmiany nie zostaną przez użytkownika zaakceptowane, gracz może albo przestać korzystać z witryny, albo usunąć swoje konto zgodnie z pkt 12 niniejszego regulaminu. Jeśli w dalszym ciągu użytkownik będzie korzystać z dowolnej sekcji strony internetowej ZigZagSport.com po dacie wejścia w życie niniejszego regulaminu, będzie to równoznaczne z tym, że zaakceptował on te zmiany (punkt 3.1 Regulaminu).
  4. WYMAGANIA I OGRANICZENIA PRAWNE

   1. Firma zabrania wizytę, a także korzystanie z serwisu strony internetowej przez osoby poniżej 18 roku życia, lub osobom niepełnoletnim, zgodnie ze wspólnymi zasadami i przepisami prawnymi („Dopuszczalny Wiek”). Korzystanie ze strony internetowej przez osoby małoletnie jest sprzeczne z Warunkami i będzie uważane za rażące naruszenie tego Regulaminu. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentu potwierdzającego wiek gracza, aby zapobiec korzystaniu z usług kasyna przez osoby, które nie osiągnęły jeszcze dopuszczalnej granicy wieku. Jeżeli klient nie przedstawił wszystkie odpowiednie dokumenty i/lub firma uważa, że osoba, która korzysta z usług strony internetowej nie przestrzega ograniczeń wiekowych, wtedy dostęp do strony zostanie ograniczony i konto zostanie zawieszone/zamknięte.
   2. W niektórych krajach hazard internetowy może być nielegalny. Gracz rozumie i akceptuje fakt, że spółka nie może udzielić mu porad prawnych ani zapewnień w odniesieniu do korzystania z usług, a firma nie składa żadnych oświadczeń do zgodności usług z prawem danego kraju. Gracz korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem witryny według własnego uznania i na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie, czy takie korzystanie jest zgodne z prawem obowiązującym w jego kraju.
   3. Firma nie zezwala na zakładanie lub używanie kontu ani na składanie depozytów przez graczy znajdujących się lub zamieszkałych na obszarze Stanów Zjednoczonych lub Mołdowy. Firma może bez uprzedniego powiadomienia zmieniać wykaz krajów. Gracz przyjmuje do wiadomości fakt, że nie wolno mu zakładać ani używać konta, jeżeli mieszka w którymkolwiek z wymienionych krajów.
   4. Gry Hazardowe mogą być zabronione na terytorium kraju użytkownika. W takim razie, użytkownik strony nie ma prawa na korzystanie z karty/portfelu elektronicznego dla depozytów na naszej stronie.
   5. Klient jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich podatków w przypadku wygranej. Jeśli wygrane środki podlegają opodatkowaniu według prawnych, podatkowych i innych lokalnych organów, klient musi zgodzić się na dostarczenie niezbędnych informacji o wygranych i/lub stratach do właściwych organów.
  5. OTWARCIE KONTA

   1. Aby otworzyć konto i korzystać z usług strony internetowej, klient musi wpisać nazwę użytkownika, adres poczty elektronicznej i hasło. Nazwa użytkownika będzie wykorzystana dla wejścia do systemu. Ponadto, klient musi podać swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia i numer telefonu.
   2. Podczas otwarcia konta, klient musi podać rzeczywiste imię i nazwisko. W razie potrzeby, firma może zażądać dowodu tożsamości, takie jak kopia paszportu, dowód osobisty lub karta płatnicza oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów. Nieprzedstawienie wymienionych dokumentów może skutkować zawieszeniem konta.
   3. Klient jest odpowiedzialny za to, że podczas rejestracji konta podał pełne i rzetelne informacje osobiste i jest zobowiązany do ich poprawiania w przypadku jakichkolwiek zmian. W przypadku niedotrzymania tych warunków, firma ma prawo do ograniczenia dostępu do serwisu strony, anulowania transakcji (wygranych, bonusów) i/lub zamknięcia konta.
   4. W razie jakichkolwiek pytań albo problemów związanych z rejestracją gracz może skontaktować się z działem pomocy, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@ZigZagSport.com
   5. Klienci mogą otworzyć tylko jedne konto na naszej stronie. W każdym przypadku w celu korzystania z usług kasyna dozwolone jest utworzenie jednego konta dla jednego klienta, gospodarstwa domowego, adresu, współdzielonego komputera i współdzielonego adresu IP. Każde kolejne konto założone w witrynie przez gracza będzie uznawane za „duplikat konta”. W tym przypadku, firma zastrzega sobie prawo zamknąć wszystkie duplikowane konta i zastosować następujące kary: Działalność na duplikowanym koncie będzie uznana nieważną;
   6. Jeśli podczas aktywności na duplikowanym koncie zostały wypłacone środki, wygrane lub bonusy, zostaną one zwrócone na nasze żądanie. ZigZagSport.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, w dowolnym momencie anulować zakład, odmówić w uzyskaniu lub udziału w dowolnej promocji lub bonusu wszelkiego rodzaju, wyłączyć klienta z programu bonusowego na stałe oraz zakazać otwarcie konta lub zamknięcie istniejącego konta bez uprzedniego pisemnego powiadomienia lub wyjaśnienia.
  6. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI KLIENTA. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY

   1. W związku z dostarczaniem klientom praw do korzystania ze strony internetowej, to klient z kolei gwarantuje, że:
    1. Nie jest osobą w wieku poniżej 18 lat i, zgodnie z jurysdykcją swojego kraju, ma prawo brać udział w grach hazardowych;
    2. Jest pełnoprawnym właścicielem środków pieniężnych zgromadzonych na koncie. Wszystkie dostarczone przy rejestracji informacje oraz podczas dokonania jakichkolwiek transakcji lub operacji, wymagających deponowania środków są poprawne, aktualne a także odpowiadają imieniu i nazwisku przypisanemu do karty kredytowej/debetowej albo innych rachunków płatniczych wykorzystywanych na potrzeby składania depozytów albo wypłacania środków;
    3. Jest w pełni świadomy ryzyka utraty środków pieniężnych w wyniku uczestniczenia w grach hazardowych za pośrednictwem witryny i ponosi pełną odpowiedzialność za ich ewentualną utratę. Gracz zgadza się korzystać z usług dobrowolnie, według własnego uznania i na własne ryzyko. Gracz nie może wnosić żadnych roszczeń w związku z poniesionymi stratami;
    4. W razie, jeśli gracz nie osiągnął dopuszczalnego wieku dla korzystania z usług strony, firma zastrzega sobie prawo zawiesić konto. Jeśli gracz miał mniej niż 18 lat podczas używania strony, związaną z grami hazardowymi, zostaną spełnione następujące kary : Konto zostanie zamknięte;
   2. Wszystkie tranzakcie, dokonane w czasie aktywności konta zostaną anulowane i zdeponowane środki zostaną zwrócone na konto gracza; Wszystkie zakłady, zrobione w czasie aktywności konta zostaną anulowane i zwrócone.
  7. NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO.

   1. Nazwa użytkownika i hasło klienta są konfidencjonalną informacją, dlatego po rejestracji konta te informacje nie muszą być przekazane osobom trzecim. W przypadku, jeśli klient zapomniał lub zgubił dane konta, hasło może być odzyskane klikając na link "Zapomniałem hasła" w oknie logowania.
   2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo hasła, transakcji na koncie klienta. Gracz ponosi odpowiedzialność za wszelką działalność i transakcje, przeprowadzane przy użyciu konta osobą trzecią.
   3. Klient jest zobowiązany poinformować firmę o nieuprawnionym użyciu konta, a jeśli to jest potrzebne, zapewnić dowód tych działań. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie gracz może ponieść w wyniku użycia — za wiedzą albo bez wiedzy gracza — jego hasła przez osoby trzecie.
  8. DEPOZYTY, WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA KONCIE I WYPŁATA

   1. Aby korzystać z usług strony internetowej i brać udział w grach hazardowych klient musi dokonać depozytu na swoje konto.
   2. Klient oświadcza, że:
    1. Środki pieniężne zdeponowane na koncie gracza nie są związane z jakimkolwiek naruszeniem prawa, a w szczególności nie pochodzą z nielegalnej działalności lub nielegalnych źródeł;
    2. Klient zgadza się z prowadzonymi transakcjami oraz klient zobowiązuje się nie anulować i/lub wycofać się z żadnego depozytu, które spowodują, że taka płatność zostanie wycofana przez osobę trzecią w celu uniknięcia przewidzianej prawem odpowiedzialności.
    3. Klient obowiązuje się deponować środki na konto za pomocą płatności/systemu/karty płatniczej które są zarejestrowane wyłącznie na imię klienta. Przepływy pieniężne od osób trzecich (rodzina, przyjaciele, współpracowniki i t.d) nie będą przyjmowane. Identyfikacja i potwierdzenie takiego rodzaju naruszenia przepisów spowoduje zwrot i anulowanie wygranych.
    4. Podczas zwrotu środków do prawowitego właściciela korzystając z przelewu bankowego, odbiorca jest odpowiedzialny za pokrycie wszelkich opłat/prowizji bankowych.
    5. Gracz może używać tylko jeden numer telefonu. Numer ten należy pisać w swoim profilu we wkładce dane kontaktowe. Gracz nie może składać depozytów za pośrednictwem wiadomości tekstowych, korzystając z pożyczki. Gracze naruszające tą zasadę zostaną wpisani na czarną listę, a ich konta zostaną zablokowane bez możliwości wypłaty zgromadzonych na nich środków.
    6. Firma nie przyjmuje wysłanej do nas gotówki. Przetwarzania elektronicznych płatności, depozytów i wypłat klientom mogą być prowadzone przez inne organizacje i instytucje finansowe. Gracz wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu takiego zewnętrznego operatora płatności elektronicznych albo instytucji finansowej w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z niniejszym regulaminem.
    7. Klient zgadza się z prowadzonymi wcześniej transakcjami oraz klient zobowiązuje się nie anulować i/lub wycofać się z żadnego dokonanego depozytu oraz innych transakcji związanych z użyciem środków na koncie. W przypadku naruszenia tego przepisu, klient musi zgodzić się na zwrot nieużytych środków i skompensować wszystkie straty związane z procesem pobierania depozytów klienta.
    8. W przypadku podejrzanych albo nielegalnych płatności, w tym z użyciem skradzionych kart kredytowych, albo zaistniałych w toku innej nieuczciwej działalności (w tym obciążeń zwrotnych albo innego wycofania płatności), firma zastrzega sobie prawo do zablokowania konta gracza, wycofania wszystkich wypłat i odzyskania wygranych. Firma, w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie karty kredytowej, niezależnie od tego, czy było oświadczenie dotyczące kradzieży. W razie potrzeby firma może zadeklarować jakiekolwiek nielegalne transakcje finansowe i/lub inne oszukańcze działania do odpowiednich organów prawnych, a także firma może zastosować odpowiednie organizacje w celu zwrotu środków.
    9. W dowolnym czasie możemy dokonać kompensaty wszelkich zobowiązań, jakie gracz posiada względem nas, z dodatniego stanu środków zgromadzonych na koncie gracza w przypadku ponownego rozliczania zakładów zgodnie z punktem 5.5, punktem 10 („Zmowa, oszustwo i działalność przestępcza") lub 16 („Błędy i zaniechania").
    10. Klient rozumie, że rachunek gracza nie jest rachunkiem bankowym, i w związku z tym nie podlega ochronie ubezpieczeniowej, gwarancjom, poręczeniom ani innym formom ochrony ze strony systemu bankowego lub innego systemu ubezpieczeniowego. Ponadto od żadnych środków pieniężnych zgromadzonych na koncie gracza nie nalicza się odsetek.
   3. Żądanie wypłaty środków może być dokonane przez klienta w dowolnym momencie w następujących warunkach:
    1. Wszystkie płatności przekazane na konto gracza zostały potwierdzone jako rozliczone i żadna z nich nie jest przedmiotem obciążenia zwrotnego, albo nie została wycofana albo odwołana w inny sposób;
    2. Weryfikacja wszystkich operacji zgodnie z punktem 6 tego Regulaminu została spełniona.
   4. Przy składaniu wniosku na wypłatę środków, należy rozważyć następujące kwestie:
    1. Informacje zawarte w profilu muszą być całkowicie uzupełnione;
    2. Środki muszą zostać wypłacone tylko za pomocą tej samej metody płatności z której klient dokonał depozytu;
    3. Depozyty, dokonane za pomocą karty MasterCard, nie mogą zostać zwrócone na tą samą kartę MasterCard zgodnie z regułami MasterCard. W takim przypadku, środki zostaną wypłacone za pomocą alternatywnej metody płatności;
    4. Podczas wypłaty środków, musimy potwierdzić tożsamość naszego klienta. Firma ma prawo poprosić o dostarczenie kopii dokumentów (ze zdjęciem klienta), identyfikujące tożsamość klienta, w tym dowód osobisty, paszport i inne. W celu bezpieczeństwa, klient może przyciemnić serię i numer paszportu (dowodu osobistego). Jeśli gracz dokonywał depozytu za pomocą karty kredytowej lub debetowej, gracz musi wysłać do nas kopię tej karty z obu stron. Kod CVV2 może zostać przyciemniony. Na karcie muszą zostać widoczne pierwsze sześć cyfr i cztery ostatnie cyfry z obu stron (jeśli karta z reliefem);
   5. W tym samym czasie użytkownik może utworzyć do trzech wniosków o wypłatę, które będą przetwarzane zgodnie z warunkami kasyna. Maksymalna kwota jednego wniosku o wypłatę zależy od systemu płatności wybranego do wypłaty. Maksymalna kwota pojedynczego wniosku o wypłatę:
    1. na kartę bankową wynosi 1000 EUR w ekwiwalencie waluty konta,
    2. dla wszystkich portfeli elektronicznych, za wyjątkiem systemów płatności QIWI i Yandex, 500EUR w ekwiwalencie waluty konta.
   6. Kwota, wypłaty nie może przekraczać 1500 EUR w ciągu jednego dnia, 3000 EUR w ciągu tygodnia i 9000 EUR w ciągu miesiąca.
   7. Jeżeli kwota wypłaty wynosi więcej niż 9000 EUR, wtedy pozostała kwota będzie zwrócona na konto gracza; wypłacić tą kwotę gracz będzie mógł w przeciągu następnego miesiąca zgodnie z niniejszym warunkiem. Wszystko, co zostało powyżej opisane. Wypłaty zależą od wszystkich powyżej wymienionych reguł oraz od udanej weryfikacji dokumentów, zgodnie z punktem 1.4.2;
   8. Podczas wygranej kwoty w rozmiarze 9000 EUR i więcej, firma zastrzega sobie prawo podzielić kwotę wypłaty na kilka mniejszych wypłat przed końcem wypłaty całej kwoty. Jednocześnie, firma nie prowadzi wypłatę oprocentowań od długu.
   9. Wnioski na wypłatę środków są przetwarzane przez nasz Dział Finansowy w ciągu dnia od 11.00 do 23.00 GMT +2. Wnioski na kartę Visa przetwarzają się tylko z poniedziałku po piątek. Gracz zgadza się, że został poinformowany o harmonogramu wypłaty środków. Po przetwarzaniu wniosku na wypłatę środków przez naszych menadżerów, jakiekolwiek dalsze opóźnienia powstające w przetwarzaniu płatności nie wchodzą w zakres odpowiedzialności firmy;
   10. W przypadkach, gdy obrót środkami na rachunku nie został wykonany co najmniej jeden raz firma ma prawo pobrać prowizję na pokrycie kosztów związanych z płatnością.
   11. Terminy i Warunki wypłacania środków, otrzymanych z Bonusu Bez depozytu. W razie wygrania środków, za pomocą bonusu bez depozytu, jak zaliczającego się na konto bonusowe, tak i w postaci free spinów, albo jakikolwiek inny bonus, maksymalna kwota wypłaty z takiego bonusu liczy 50 EUR w walucie konta gracza. Jak gracz zaleci wypłatę środków, otrzymanych za pomocą bonusu bez depozytu, on otrzyma wypłatę kwotą nie więcej niż 50 EUR w walucie konta gracza, a pozostałe środki zostaną usunięte. Administracja ZigZagSport.com zastrzega za sobą prawo wycofania wygranej otrzymanej za pomocą bonusu darmowego w razie jak użytkownik miał konta zduplikowane, wprowadzał w błąd personelu w kasynie, aby uzyskać Bonus bez depozytu, a także jakiegokolwiek innego nadużycia programu bonusowego przez gracza kasyna, w tym przekroczenia maksymalnej stawki określonej dla zakładów, albo naruszenie obecnych Terminów i Warunków. Przy odkręcaniu jakiegokolwiek Bonusu, otrzymanego od ZigZagSport.com muszą być przestrzeżone wymagania dotyczące maksymalnej kwoty zakładu (50 PLN). W przypadku, gdy maksymalna kwota stawki nie została określona w Regulaminie Promocyjnym przy otrzymaniu Bonusu, gracz musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu określenia maksymalnej stawki zakładu dla odkręcenia bonusu.Bonus z tej promocji jest dostępny tylko w dzień założenia depozytu.Przy zamówieniu dowolnej usługi na stronie, gracz zgadza się na opłatę tej usługi, w tym na opłatę wszystkich dodatkowych kosztów (w razie potrzeby) wliczając, ale nie ograniczając różnego rodzaju podatków, cła i t.d. Dostawca usług płatniczych ponosi odpowiedzialność jedynie za zachowanie płatności w określonej stroną wielkości i nie ponosi odpowiedzialności za opłatę przez użytkownika wyżej wymienionych dodatkowych kosztów. Gracz jest odpowiedzialny za dokonywanie opłaty wszystkich płatności w czas. Przycisk "Depozyt" jest ostatnim krokiem w dokonaniu płatności. Po nadciśnieniu tego przycisku, płatność automatycznie zostaje potwierdzona i zaczyna się przetwarzać. Klikając na przycisk "Depozyt", gracz zgadza się z warunkami i jest świadomy, że nie można odwołać lub zażądać zwrotu. Przy zamówieniu wypłaty na stronie, gracz potwierdza, że nie narusza prawa jurysdykcji swojego kraju. Ponadto, na podstawie przepisów niniejszego regulaminu, gracz potwierdza, że ma prawo do korzystania z usług naszej strony internetowej. W przypadkach, gdy usługi strony są związane z grami hazardowymi, gracz musi zapewnić że osiągnął 18 lat i zgodnie z jurysdykcją swojego kraju może brać udział w grach hazardowych. Rejestrując się i zaczynając grę na stronie, gracz zostanie prawnie odpowiedzialny za zgodność z obowiązującą jurysdykcją swojego kraju i potwierdza, że dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne naruszenia lub inne w podobnym charakterze.
   12. Firma zastrzega sobie prawo do łączenia kilku wniosków o wypłatę w jeden, dla szybszego przeprowadzenia operacji, a także pozostawia sobie prawo do przetwarzania wniosków w kolejności innej niż chronologiczna.
   13. Akceptując niniejsze Warunki i zaczynając korzystanie z usług strony, gracz rozumie, że każda płatność jest przetwarzana bezpośrednio za pomocą dostawcy usług płatniczych i nie istnieje słusznego prawa lub możliwości zwrotu zamówionej usługi lub anulowania płatności. W przypadku rezygnacji/niemożliwości przetwarzania danych kart płatniczych/portfelu elektronicznego lub rezygnacji z uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie płatności za pomocą kart płatniczych od wydającego banku, dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
   14. Dostawca usług płatniczych również nie ponosi odpowiedzialności za jakość, ilość i cenę dowolnej usługi, która została zaoferowana przez nas klientowi lub zamówiona przez klienta na stronie, wykorzystując kartę płatniczą/portfel elektroniczny. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich zasad korzystania ze strony podczas zamówienia jakichkolwiek z usług na stronie internetowej. Jako posiadacz karty płatniczej/portfelu elektronicznego, gracz także jest odpowiedzialny za opłatę każdej zamówionej usługi na czas i wszystkimi związanymi z tą opłatą dodatkowymi kosztami i prowizjami. Dostawca usług płatniczych dokona tylko płatność w wskazanej wysokości i nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek cenę, opłaty i/lub łączne kwoty. W przypadku wystąpienia sytuacji, związanej z niezgodnością z powyższymi Warunkami i/lub z innych przyczyn, należy zrezygnować się z dokonania płatności i w razie potrzeby, zwrócić się bezpośrednio do administratora/obsługi klienta strony. Podczas założenia wniosku na wypłatę wszystkie bonusowe środki zostaną automatycznie anulowane.
  9. REGUŁY GRY I ZAWIERANIE ZAKŁADÓW NA STRONIE

   1. Gracz ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności wszystkich danych transakcji przed potwierdzeniem zakładu; Zapoznać się z historią transakcji klient może w sekcji „Depozyt” na stronie; Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia w dowolnym momencie i według własnego uznania całości albo części transakcji dokonywanej przez gracza. Transakcja uznaje się za zaakceptowaną po otrzymaniu od nas potwierdzenia. W przypadku, gdy gracz nie otrzyma od nas potwierdzenia akceptacji transakcji, on powinien skontaktować się z działem obsługi.
  10. POLITYKA BONUSOWA

   1. Promocje i bonusy ZigZagSport.com dodają się jedynie dla każdego konta. Konto w ZigZagSport.com zakłada się i może należeć do jednej osoby, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, wspólnego komputera i jednego numeru konta płatniczego (Skrill, Neteller, Visa, MasterCard itd.)
   2. Automaty z jackpotami nie są dostępne do grania na środki bonusowe. Maksymalna stawka na grę z aktywnym bonusem liczy 50 PLN dopóki wszystkie wymagania obrotu bonusem zostaną spełnione.
   3. Wszystkie bonusy ZigZagSport.com są skierowane do graczy rekreacyjnych. Jeżeli depozyt lub bonus nie są używane zgodnie z przeznaczeniem (dla zakładów i gier), kasyno uzna takie działanie za naruszenie regulaminu promocji. W tym razie, ZigZagSport.com ma prawo dodać takich graczy do „czarnej listy” oraz anulować wszystkie wygrane i zwrócić początkowy depozyt.
   4. Bonusy z promocji, jak ze strony kasyna, tak i z email wiadomości albo z innych resursów są dostępne tylko w razie jak użytkownik nie ma aktywnych wniosków na wypłatę środków.
   5. Aktywacja i korzystanie z bonusu w przypadku zakładów lub rund gry, w których nie uzyskano wyniku, są zabronione zasadami. Wygrane otrzymane z naruszeniem niniejszego Regulaminu zostaną anulowane.
   6. Jakakolwiek wygrana, otrzymana w drodze oszustwa będzie unieważniona, w przypadkach, jeśli depozyt gracza będzie podejrzany i / lub środki bonusowe będą wykorzystywane do innych celów.
   7. W przypadku nadużycia programu bonusowego, administracja pozostawia sobie prawo wyłączyć gracza z promocji albo z systemu bonusowego.
   8. Bonusy dodają się użytkownikom jak i z regularnych promocji, tak i w ramach specjalnych kampanii promocyjnych. We wszystkich pozostałych sytuacjach bonusy dodają się indywidualnie zgodnie z decyzją administracji.
   9. Minimalna kwota depozytu dla otrzymania jakiegokolwiek bonusu albo free spinów wynosi 30 PLN, jeżeli w promocji nie napisane inaczej. Indywidualne bonusy mogą mieć inne warunki niż pozostałe.
   10. Maksymalna wypłata środków otrzymanych z jakiegokolwiek bonusu od depozytu wynosi 1000 EUR w ekwiwalencie waluty konta.
   11. ZigZagSport.com pozostawia sobie prawo powiększyć kwotę minimalną dla otrzymania bonusu w przypadku jak stosunek depozytów do bonusów gracza jest większy niż dozwolony.
   12. Gra zaczyna się na środki realne, a potem na konto bonusowe. Obrót bonusem liczy się tylko gdy gra odbywa się ze środków bonusowych.
   13. Wszystkie Bonusy ZigZagSport.com mają wymagania 40 krotnego obrotu wartości początkowego bonusu, jeśli nie określono inaczej. Do obrotu bonusu liczą się tylko stawki zrobione w slotach.
   14. Jeśli użytkownik chce dokonać wypłatę przed spełnieniem wymagań obrotu, bonus oraz wszystkie wygrane zostaną unieważnione. Wszystkie wpłaty i wypłaty podlegają kontroli przez dział bezpieczeństwa ZigZagSport.com zanim zostaną przetworzone. Kasyno zachowuje całkowite prawo do unieważnienia jakichkolwiek wygranych za nieprzejście kontroli.
   15. Wymagania obrotu muszą zostać spełnione w ciągu 14 dni od otrzymania bonusu, w przeciwnym razie jakakolwiek dostępna wartość bonusu (i wszystkie wygrane, które mogły zostać wygenerowane z zakładów przy użyciu bonusowych środków) zostaną anulowane.
   16. W razie potrzeby, gracz może zrezygnować się z otrzymania bonusów w kasynie. Zatem, gracz musi skontaktować się z obsługą klienta w Live Czacie. Bonusy, otrzymane w ZigZagSport.com mogą być używane jednocześnie z innymi bonusami (promocjami) kasyna.
  11. ZMOWA, OSZUKIWANIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NIEUCZCIWA I PRZESTĘPCZA

   1. Wymienione poniżej działania są zabronione i stanowią istotne naruszenie niniejszego regulaminu: Przekazywanie informacji osobom trzecim;
   2. Wykorzystywanie nieuczciwej przewagi albo wpływu (potocznie zwane oszukiwaniem), w tym wykorzystywanie błędów lub innych luk w naszym oprogramowaniu, korzystanie z automatycznych graczy (zwanych również „botami”) albo wykorzystywanie błędów;
   3. Dokonanie depozytów na konto gracza za pomocą działalności oszukańczej, związanej z wykorzystaniem skradzionych lub nielegalnie otrzymanych kart i danych z kart płatniczych;
   4. Udział w jakiejkolwiek działalności przestępczej, w tym praniu brudnych pieniędzy oraz innej działalności wiążącej się z odpowiedzialnością karną;
   5. Uczestniczenie albo próba uczestniczenia w zmowie, a także zamiar bezpośredniego lub pośredniego uczestniczenia w jakiejkolwiek zmowie z innym graczem w odniesieniu do gry oferowanej za pośrednictwem strony, w której gracz bierze obecnie albo weźmie w przyszłości udział.
   6. W przypadku nadużywania środków, otrzymanych od firmy (bonusy i t.d) firma zastrzega sobie prawo anulować, zwrócić lub zawiesić dowolne transakcje, związane z wypłatą wygranej.
   7. Firma podejmie wszystkie uzasadnione działania w celu zapobieżenia zmowie oraz próbom zawarcia zmowy, wykrycia zmowy i uczestniczących w niej graczy oraz zastosowania odpowiednich środków względem tych graczy. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, jakie gracze mogą ponieść w wyniku istnienia zmowy lub nieuczciwej albo innej niezgodnej z prawem działalności, a wszystkie działania w tym względzie podejmujemy według własnego uznania.
   8. W przypadku gdy klient podejrzewa innego gracza o uczestniczenie w zmowie, oszustwo albo prowadzenie nieuczciwej działalności, prosimy powiadomić nas o tym za pomocą poczty support@ZigZagSport.com
   9. W przypadku gdy firma podejrzewa, że gracz może być zaangażowany w prowadzenie niezgodnej z prawem albo nieodpowiedniej działalności, firma może niezwłocznie uniemożliwić graczowi dostęp do usług strony lub zablokować jego konto. W takich okolicznościach firma nie jest zobowiązana do zwrócenia graczowi jakichkolwiek środków znajdujących się na koncie gracza. Firma może poinformować właściwe organy i gracz jest zobowiązany w pełni współpracować z firmą w celu zbadania tej działalności.
   10. W przypadku gdy firma uzna, że gracz korzysta z usług albo oprogramowania w złej wierze, prowadzi oszukańcze, lub nielegalne transakcje, w tym pranie pieniędzy, firma ma prawo uniemożliwić graczowi dostęp do konta i jeśli jest to potrzebne, zatrzymać wszystkie środki pieniężne znajdujące się na koncie.
  12. INNA ZABRONIONA DZIAŁALNOŚĆ

   1. Gracz nie może używać obelżywego ani agresywnego języka bądź obrazów, nie może przeklinać, znieważać innych graczy, ani zachowywać się w podobny sposób do pracowników firmy.
   2. Zabraniają się nielegalne działania doprowadzające do nieprawidłowego funkcjonowania strony, w tym poprzez uwolnienie albo rozpowszechnianie wirusów, szkodliwego oprogramowania, jak również zarzucanie witryny nadmiarową ilością danych, które mogą prowadzić do nieprawidłowego działania serwisu.
   3. Gracz jest zobowiązany do korzystania ze strony wyłącznie w celach rozrywkowych. Korzystanie strony lub żadnej jej części w jakiejkolwiek formie bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej zgody jest zabronione.
   4. Gracz nie może próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do systemu bezpieczeństwa strony i serwerów, na której przechowywana jest strona. W razie naruszenia tej reguły firma zachowa sobie prawo ograniczyć dostęp do usług strony lub zamknąć konto gracza. O każdym przypadku naruszenia tego zapisu firma ma prawo powiadomić odpowiednie organy o tej działalności.
   5. Firma nie jest odpowiedzialna za żadne straty ani szkody poniesione przez gracza lub osobą trzecią spowodowane atakiem wirusów lub użyciem technologicznie szkodliwego materiału, który może zainfekować komputer, oprogramowanie, dane albo inne materiały prawnie chronione gracza, jakie gracz może ponieść wskutek korzystania ze strony albo pobierania materiałów umieszczonych na stronie.
   6. Sprzedaż albo przekazywanie konta innym graczom, albo celowe przegrywanie żetonów w celu przekazania żetonów innemu graczu jest zabronione. Celowe przegranie gry albo żetonów ma miejsce, kiedy gracz przegrywa rozdanie albo partię w celu przekazania środków pieniężnych innemu graczowi.
  13. OKRES WAŻNOŚCI I ANULOWANIE UMOWY

   1. Od momentu otrzymania wiadomości od klienta i do czasu ostatecznego zamknięcia konta, gracz ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane za pośrednictwem jego konta.
   2. W przypadku zamknięcia albo zawieszenia konta gracz nie otrzyma żadnego zwrotu ani innych środków (np. bonusów, punktów itp.). Gracz straci dostęp do swojego konta. Firma zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty, dopłaty albo kosztów poniesionych przed usunięciem konta gracza.
   3. Po usunięciu konta, wszystkie obowiązki pomiędzy graczem a firmą zostaną anulowane zgodnie z niniejszym regulaminem Firma może usunąć konto gracza (w tym nazwę użytkownika i hasło) bez powiadomienia ze skutkiem natychmiastowym:
    1. Jeżeli, zgodnie z własną decyzją, firma przestała zapewniać usługi w ogóle lub dla gracza;
    2. Jeżeli konto gracza jest w jakikolwiek sposób powiązane z kontem, które zostało usunięte;
    3. Jeżeli konto gracza jest powiązane z zablokowanym kontem, firma ma prawo usunąć konto gracza (w tym nazwę użytkownika i hasło). Zgodnie z prośbą gracza, środki na nim zgromadzone zostaną zwrócone graczu w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem prawa do utrzymania prowizji, którą gracz musi wypłacić firmie, za wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie;
    4. W przypadku gdy gracz uczestniczył w zmowie lub usiłował manipulować informacjami dotyczącymi kodu komputerowego;
    5. W przypadku gdy gracz w jakikolwiek sposób manipulował albo usiłował manipulować oprogramowaniem;
    6. Jeżeli gracz dopuści się jakiegokolwiek czynu zabronionego, w tym usiłowania uzyskania dostępu do strony z terytorium, na którym uczestnictwo w grach hazardowych jest zabronione.
    7. W przypadku gdy gracz opublikuje obraźliwe, krzywdzące albo obsceniczne informacje na stronie;
    8. Jeżeli konto gracza pozostanie nieaktywne przez nieprzerwany okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy, konto gracza może zostać usunięte albo zawieszone bez powiadomienia.
    9. Firma zachowa sobie prawo otworzyć i/lub zawiesić konto gracza oraz niniejszego regulaminu. W takim razie, nieaktywne konto gracza zostanie usunięte za elektronicznym powiadomieniem przekazanym korzystając z e-mailu. W przypadku usunięcia konta z inicjatywy firmy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamknięcie i usunięcie jest dokonywane na podstawie pkt. 10 („Zmowa, oszustwo oraz działalność nieuczciwa i przestępcza”) albo pkt. 17 („Naruszenie regulaminu”) niniejszego regulaminu, firma zwróci graczowi środki zdeponowane na koncie gracza.
  14. ZMIANY NA STRONIE

   1. Firma zachowa sobie prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić zakres usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej w celu jej utrzymania.
  15. BŁĘDY SYSTEMOWE

   1. W niektórych przypadkach, podczas korzystania z usług strony, mogą wystąpić pewne sytuacje, w których zakład został przyjęty czy płatność została dokonana w wyniku błędu z naszej strony (np niepoprawna instalacja warunków gry ze strony firmy w wyniku ręcznego lub automatycznego wprowadzania danych, lub w wyniku awarji technicznej lub błędu komputera podczas obliczania kwoty wygranej/zwrotu, w tym w wyniku oczywistych błędów w trakcie wprowadzania danych).
   2. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia, ograniczenia albo unieważnienia każdego zakładu.
   3. Jeżeli gracz niesłusznie otrzyma wygraną w wyniku, firma nie będzie zobowiązana do wypłaty takiej wygranej, a gracz niezwłocznie poinformuje Firmę o błędzie i wyraża zgodę na zwrócenie wygranych, które mogły zostać mu wypłacone w wyniku takiego błędu albo pomyłki.
   4. Ani firma, ani gracz, ani nasi kontrahenci i dostawcy nie odpowiadają za żadne straty, w tym utratę wygranych, będących wynikiem błędu popełnionego przez nas albo przez gracza.
   5. Firma ani jej licencjobiorcy, dystrybutorzy, podmioty dominujące, zależne i stowarzyszone oraz ich pracownicy i członkowie kadry kierowniczej nie odpowiadają za żadne straty ani szkody spowodowane w wyniku przechwycenia albo niewłaściwego wykorzystania informacji przesyłanych za pośrednictwem sieci internetowej.
  16. ODPOWIEDZIALNA GRA

   1. Odpowiedzialna gra jest jednym z najważniejszych elementów polityki naszej firmy w ramach społecznej odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że nasi klienci grają w naszym kasynie, aby cieszyć się grą i wszystkie są w pełni świadomi zagrożeń społecznych i finansowych związanych z hazardem, a także ich konsekwencje. Jeżeli chcesz zrobić sobie przerwę od gry i zamknąć swoje konto w kasynie na jakiś czas, musisz tylko skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z Live Czatu lub e-mailu support@ZigZagSport.com i poprosić o zablokowanie konta na czas określony. Ponadto, można zamknąć konto na stałe. Aby to zrobić, trzeba napisać do Live Czatu że chcesz zamknąć konto bez prawa na otwarcie i wskazując powody, dlaczego chcesz zablokować konto na zawsze. Jeżeli chcesz zamknąć konto na zawsze, skontaktuj się ze wszystkimi instytucjami, w których masz konta i poproś o zablokowanie ich też, ponieważ zamknięcie konta w ZigZagSport.com nie oznacza zamknięcia kont w innych kasynach.
  17. OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

   1. ОGracz przyjmuje do wiadomości fakt, że decyzja o skorzystaniu z usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony należy do niego i podejmuje on ją dobrowolnie, według własnego uznania i na własne ryzyko.
    Prowadzimy stronę z należytą uwagą w sposób opisany w niniejszym regulaminie. Nie składamy żadnych dodatkowych obietnic ani gwarancji dotyczących strony bądź produktów oferowanych za jej pośrednictwem i niniejszym wszystkie dorozumiane gwarancje w tym względzie.
    Firma nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, z tytułu zaniedbania ani z żadnego innego tytułu za żadne straty bądź szkody, w tym m.in. utratę danych, zysków, oraz straty nie przewidzianych przez firmę w tej chwili. Firma nie odpowiada za treści umieszczone na jakichkolwiek stronach dostęp do których gracz otrzymał przez naszą stronę.
  18. NARUSZENIE REGULAMINU

   1. Gracz jest zobowiązany w pełni pokryć wszystkie roszczenia, zobowiązania, koszty i wydatki (w tym koszty obsługi prawnej) oraz wszystkie opłaty, które mogą wynikać z naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
   2. Gracz zobowiązuje się niezwłocznie i na żądanie zwolnić spółkę, jej kontrahentów oferujących swoje produkty pod marką spółki oraz odpowiednie spółki i ich pracowników oraz członków kadry kierowniczej z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, żądania, zobowiązania, szkody, straty, koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, oraz jakiekolwiek inne opłaty, które mogą wystąpić wskutek: Naruszenia przez gracza niniejszego regulaminu;
   3. Naruszenia przez gracza przepisów prawa albo praw osób trzecich.
   4. Skorzystania przez gracza z usług albo użycia przez inną osobą korzystającą z usług danych identyfikacyjnych gracza bez względu na to, czy została ona w tym celu upoważniona przez gracza.
   5. Wypłata dowolnej wygranej, otrzymanej w ten sposób;
   6. W przypadku gdy gracz narusza niniejszy regulamin, zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do: Poinformowania gracza (korzystając z danych kontaktowych gracza), że dopuścił się on naruszenia niniejszego regulaminu i zobligowania go do zaprzestania dalszego jego naruszania;
   7. Zawieszenia konta gracza i uniemożliwienia mu zawierania zakładów i uczestniczenia w grach oferowanych za pośrednictwem strony; Zamknięcia konta gracza za uprzednim zawiadomieniem albo bez niego;
   8. Anulowania z konta gracza kwoty odpowiadającej wypłatom, bonusom albo wygranym, które gracz otrzymał w wyniku poważnego naruszenia niniejszego regulaminu. Jeżeli gracz dopuszcza się naruszenia któregokolwiek z reguł niniejszego regulaminu, mamy prawo do zablokowania nazwy użytkownika i hasła.
  19. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   1. Zawartość strony internetowej podlega prawu autorskiemu i innym prawom własności przysługującym firmie albo wykonywanym na podstawie licencji otrzymanej od osób trzecich będących właścicielami takich praw. Wszystkie materiały udostępniane do pobrania za pośrednictwem strony mogą zostać pobrane wyłącznie na pojedynczy komputer osobisty i mogą zostać wydrukowane wyłącznie na potrzeby prywatne i niezwiązane z działalnością handlową.
   2. Korzystanie ze strony nie jest równoznaczne z udzieleniem któremukolwiek z jej użytkowników jakiejkolwiek części praw własności intelektualnej (tj. praw autorskich, know-how albo znaków towarowych) będących własnością firmy albo osób trzecich.
   3. Zabrania się powielenia publikowanych za pośrednictwem strony nazw handlowych, znaków towarowych, logotypów oraz innych materiałów podanych na tej stronie. Gracz ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, koszty i wydatki wynikające z podjęcia jakiejkolwiek zabronionej działalności albo z nią związane. Gracz jest zobowiązany powiadomić firmę o podjęciu przez jakąkolwiek osobę zabronionej działalności niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat i w miarę możliwości pomóc firmie w działaniach podjętych przez firmę w związku z informacjami przedstawionymi przez gracza.
  20. PRYWATNE INFORMACJE GRACZA

   1. Firma jest zobowiązana do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony danych w odniesieniu do sposobu wykorzystywania przez formę prywatnych informacji gracza zebranych podczas odwiedzania przez niego strony. W związku z tym traktujemy swoje zobowiązania dotyczące sposobu wykorzystywania prywatnych informacji graczy bardzo poważnie.
   2. Zgodnie ze swoją polityką firma nie ujawnia prywatnych informacji osobom trzecim z wyjątkiem swoich pracowników, którzy potrzebują dostępu do danych przekazanych przez graczy w celu świadczenia im usług.
   3. Aby w pełni archiwizować informacje otrzymane od graczy zachowujemy wszystkie kopie naszej korespondencji z graczami (w tym kopie wszystkie wiadomości elektronicznych).
  21. UŻYWANIE PLIKÓW „COOKIES” NA STRONIE

   1. W celu zaoferowania niektórych funkcjonalności za pośrednictwem strony internetowej firma używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na komputerze gracza po uzyskaniu przez niego dostępu do strony, które pozwalają na jego zidentyfikowanie podczas kolejnych odwiedzin strony. Więcej informacji na temat usuwania plików cookies i zarządzania nimi można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usunięcie albo zablokowanie plików cookies może uniemożliwić graczowi dostęp do niektórych sekcji albo skorzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem naszej strony.
  22. REKLAMACJE I POWIADOMIENIA

   1. Jeżeli gracz chce złożyć reklamację dotyczącą strony internetowej, powinien niezwłocznie skontaktować się w tej sprawie z działem obsługi klienta.
    W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu gracz zgadza się, że zapisy serwerów będą stanowiły ostateczne źródło autorytatywne w ustaleniu wyniku reklamacji. Gracz przyjmuje do wiadomości, że o wyniku gier prowadzonych za pośrednictwem witryny decyduje nasz generator liczb losowych, i akceptuje wyniki tych gier. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy wynikami gier na komputerze gracza, a wynikami zapisanymi na naszym serwerze, wyniki zapisane na serwerze są wynikami końcowymi i mają moc wiążącą. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacjami wyświetlanymi na ekranie komputera, a stanem środków na koncie gracza, stan środków zapisany na serwerze spółki uznaje się za stan środków na koncie gracza i uznaje się go za ostateczny i wiążący. Środki pieniężne znajdujące się na koncie gracza w wyniku błędu ludzkiego albo usterki technicznej ulegają przepadkowi.
  23. PRZENOSZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

   1. Zastrzegamy sobie prawo do przenoszenia, cedowania lub sub-licencjonowania bądź zastawiania niniejszego regulaminu w całości albo w części na rzecz osób trzecich (bez zgody gracza), pod warunkiem że takie przeniesienie odbędzie się na takich samych warunkach albo warunkach, które nie są mniej korzystne dla gracza.
  24. SIŁA WYŻSZA

   1. W przypadku działania siły wyższej, w tym klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, zakłócenia w sieci lub usługach komunikacji publicznej, sporu przemysłowego lub DDoS ataków i podobnych ataków internetowych, wynikiem których mogą zostać niekorzystne skutki ( "Siła wyższa") firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie jakichkolwiek z naszych zasad wynikających z regulaminu.
   2. Działalność firmy jest uważana za zawieszoną na czas działania siły wyższej, a okres czasu wyznaczony na wywiązanie się z tych zobowiązań przedłuża się o czas trwania siły wyższej. Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich możliwych starań zmierzających do zakończenia działania siły wyższej bądź znalezienia rozwiązania, które pozwoli firmie wywiązywać się ze swoich zobowiązań pomimo oddziaływania siły wyższej
  25. ZRZECZENIE SIĘ

   1. Brak nalegania na ścisłe wykonywanie któregoś z zobowiązań gracza albo nieskorzystanie przez nas z któregokolwiek przysługującego nam prawa albo środka, nie oznacza zrzeczenia się tego prawa albo środka i nie zwalnia gracza z wykonania zobowiązania. Jakakolwiek rezygnacja firmy z wykonania obowiązków niniejszego regulaminu nie będzie wiążące, o ile nie poinformujemy wyraźnie o nim gracza na piśmie zgodnie z powyższymi zapisami.
  26. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

   1. W sytuacji, gdy jakiekolwiek z postanowień regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem albo niemożliwe do dochodzenia na drodze prawnej w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienie albo zapis zostaną uznane za odrębne od pozostałych warunków i zapisów, które pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W takich przypadkach część uznana za nieważną albo niemożliwą do dochodzenia na drodze prawnej zostanie zmieniona w sposób, który jak najwierniej oddaje naszą pierwotną intencję, zgodny z obowiązującym prawem.
  27. ODNOŚNIKI

   1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są wymienione w regulaminie i są poza kompetencjami firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na wszelkich innych stronach internetowych, aktywność lub nieaktywność ich właścicieli, ani za treść reklam zewnętrznych i sponsorowania na tych stronach.
   2. Odnośniki do innych stron są podane jedynie w celach informacyjnych. Korzystanie z takich odnośników odbywa się na własne ryzyko.

Proszę zanotować!

Wykonane